Test Tinela

Data ostatniej aktualizacji:
Polub portal
Test Tinela

Test Tinela jest jednym z testów wykorzystywanych w diagnostyce zespołu cieśni nadgarstka, opierającym się na objawie Tinela-Hoffmana. Cieśń nadgarstka to choroba zaliczana do neuropatii uciskowych, związana z podrażnieniem nerwu pośrodkowego, przebiegającego w kanale nadgarstka.  Jedną z częstszych przyczyn prowadzących do powstania cieśni nadgarstka są powtarzające się przeciążenia w obrębie kończyn górnych (drobne prace ręczne, praca przy komputerze, gra na instrumentach muzycznych). Rzadziej cieśń nadgarstka jest konsekwencją urazu (np. Złamanie w obrębie kości nadgarstka).

Cieśń nadgarstka to zbiór objawów związanych z uciskiem nerwu pośrodkowego:

  • mrowienie, drętwienie, ból w obrębie kciuka, palca wskazującego oraz połowy palca serdecznego
  • osłabienie mięśni/ zanik mięśniowy

Objaw Tinela-Hoffmana jest objawem neurologicznym z pnia nerwu obwodowego.  Objaw ten jest reakcją uszkodzonego nerwu na mechaniczne drażnienie jego pnia.  Opukiwanie (opuszką palca bądź młoteczkiem neurologicznym) będzie wywoływało specyficzne reakcje, wskazujące na zmiany chorobowe nerwu.

Objaw polega na występowaniu reakcji neurologicznych (mrowienie, drętwienie) w obrębie strefy zaopatrywanej przez badany nerw. Reakcje te są wynikiem mechanicznego drażnienia pnia nerwowego.  Przyczyną występowania tego typu objawów jest uszkodzenie nerwu, w jego obwodowej części. Uszkodzenie to, w większości przypadków spowodowane jest uciskiem nerwu, co w konsekwencji prowadzi do degeneracji nerwu i zaniku osłonek mielinowych. 


Jak wykonać test Tinela?

Pacjent do testowania znajduje się w swobodnej pozycji siedzącej, z kończyną górną na stole.  Kończyna ustawiona jest w odwróceniu, tj. ręka skierowana jest powierzchnią dłoniową ku górze. 

Terapeuta wykorzystując opuszkę zgiętego palca lub młoteczek neurologiczny, opukuje pień nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka. 

Badanie wykonać należy na obu kończynach, tak by pacjent mógł określić czy siła opukiwania jest jednakowa, a także w celu porównania natężenia reakcji w kończynach górnych.  

WAŻNE aby siła bodźca mechanicznego (siła opukiwania) była odpowiednio dobrana, gdyż użycie zbyt dużej siły może prowadzić do nasilonej reakcji neurologicznej, utrzymującej się przez dłuższą chwilę. 

W wyniku opukiwania nerwu, pojawić się mogą parestezje, które występować będą jedynie w obszarach zaopatrywanych przez uszkodzone zakończenia nerwowe.

Interpretacja wyniku testu Tinela

O dodatnim wyniku testu mówimy w sytuacji pojawienia się mrowienia, drętwienia czy bólu w obrębie dłoni oraz palców I-III, w wyniku drażnienia nerwu. Wystąpienie powyższych objawów wskazuje na uszkodzenie nerwu pośrodkowego i upośledzenie jego funkcji. Zaburzenie to może być konsekwencją ucisku nerwu przez troczki mięśni, w przebiegu cieśni nadgarstka, zmian zwyrodnieniowych w obrębie kanału nadgarstka czy źle wygojonych urazów w obrębie nadgarstka lub stawu łokciowego.

Test Tinela jest narzędziem diagnostycznym, pozwalającym określić dynamikę choroby, zarówno jej progres jak i regres.  Regeneracja nerwu (odtwarzanie osłonki mielinowej) zachodzi stopniowo, początkowo w częściach proksymalnych (bliższych) kierując się ku obwodowi.  Dlatego też powtórne wykonanie testu pozwala określić czy choroba postępuje czy dochodzi już do regeneracji. 

Ustępowanie objawów przebiega dokładnie tak samo jak odbudowywanie osłonki mielinowej, tzn. od części bliższych do części dalszych. W procesie zdrowienia obserwuje się zanikanie objawów, najpierw z obszaru dłoni, rejonu stawów śródręczno-paliczkowych i na końcu dopiero z palców.

 

Dodatkowe testy różnicujące potwierdzające lub wykluczające diagnozę

-Test Phalena
-Odwrócony test Phalena


Autor: mgr Katarzyna Kumor, fizjoterapeuta

Oceń artykuł:
Ocena:
Brak