Test Thomasa

Data ostatniej aktualizacji:
Polub portal
Test Thomasa

Badanie ukierunkowane na wykrycie przykurczu zgięciowego  w obrębie stawu biodrowego. Test Thomasa jest testem badającym całą grupę zginaczy stawu biodrowego, tj. mięsień biodrowo-lędźwiowy, mięsień prosty uda oraz mięsień naprężacz powięzi szerokiej.


Jak wykonać test Thomasa

Pacjent znajduje się w pozycji leżenia tyłem z wyprostowanymi kończynami dolnymi. Terapeuta chwyta kończynę dolną nietestowaną i zgina ją w stawie kolanowym i biodrowym, do momentu zniesienia lordozy lędźwiowej. Drugą rękę terapeuta umieszcza pomiędzy odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa a kozetką, co pozwala kontrolować „zachowanie się” kręgosłupa lędźwiowego. Jest to istotny element badania, ponieważ przykurcz zgięciowy potrafi się kompensować poprzez zwiększanie lordozy lędźwiowej w trakcie zginania kończyny dolnej.

Terapeuta wykonuje zgięcie kończyny dolnej w maksymalnym zakresie, obserwując jednocześnie kończynę dolną testowaną.Interpretacja wyniku testu Thomasa

Test Thomasa ma wynik ujemny kiedy udo testowanej kończyny dolnej pozostaje na kozetce podczas zginania przeciwnej kończyny.

Natomiast w sytuacji obecności przykurczu zgięciowego stawu biodrowego, badana kończyna dolna unosi się – dodatni test Thomasa. W trakcie badania obserwuje się wówczas narastanie zgięcia w badanym biodrze, które towarzyszy stopniowemu zginaniu drugiego biodra przez terapeutę.

Wielkość przykurczu zgięciowego można określać w stopniach, mierząc kąt pomiędzy zgiętą kończyną dolną (testowaną) a kozetką.

Dodatni test Thomasa wskazujący na przykurcz zgięciowy może mieć podłoże:

  • zaburzeń mięśniowo-powięziowych
  • zmian zwyrodnieniowych
  • stanu zapalnego w obrębie stawu biodrowego
  • schorzeń kręgosłupa, zwłaszcza w odcinku lędźwiowo-krzyżowym

Dodatkowe testy różnicujące

Test Thomasa bada całą grupę zginaczy stawu biodrowego, bez wskazywania który konkretnie mięsień jest przyczyną przykurczu zgięciowego. W związku z powyższym warto rozszerzyć diagnostykę o test Jandy.

Autor: mgr Katarzyna Kumor, fizjoterapeuta

Oceń artykuł:
Ocena:
Brak