Test Obera

Data ostatniej aktualizacji:
Polub portal
Test Obera

To test służący do oceny elastyczności pasma biodrowo-piszczelowego. Pasmo biodrowo-piszczelowe zlokalizowane jest po bocznej stronie uda, współtworząc powięź szeroką uda. W proksymalnym (górnym) przyczepie pasmo "wmieszane " jest w inne struktury:

  • w części przednio-górnej jest przedłużeniem mięśnia naprężacza powięzi szerokiej
  • w części tylno-górnej jest przedłużeniem mięśnia pośladkowego średniego
  • w części środkowej jest przedłużeniem mięśnia pośladkowego małego


Jak wykonać test Obera

W celu wykonania testu, pacjent znajduje się w pozycji leżenia bokiem (testowane biodro znajduje się u góry). Kończyny dolne ułożone są w lekkim zgięciu w stawie biodrowym i kolanowym, co ma za zadanie wyrównać lordozę lędźwiową oraz zapewnić stabilizację.  Następnie terapeuta chwyta za  kończynę dolną i biernie ją unosi, jednocześnie prostując w stawie biodrowym. Druga ręka wykorzystywana jest do stabilizacji miednicy. Ostatnim elementem testu jest stopniowe przywodzenie kończyny dolnej (opuszczanie) w kierunku kozetki.

Interpretacja wyniku testu Obera

W fizjologicznych warunkach kończyna dolna powinna swobodnie dosięgnąć kozetki- wówczas mówimy o ujemnym wyniku testu. 

Natomiast wynik testu jest dodatni kiedy testowana kończyna dolna pozostaje w uniesieniu i nie dotyka kozetki. 

W zdecydowanej większości przypadków testów dodatnich, nie stwierdza się obecności dolegliwości bólowych.  Należy jednak pamiętać, iż takie dolegliwości mogą się pojawić i występują najczęściej w okolicy kłykcia bocznego kości udowej. 

Dodatkowe testy potwierdzające lub wykluczające diagnozę

Ze względu na pojawiające się w literaturze doniesienia naukowe, poddające w wątpliwość fakt, iż to pasmo biodrowo-piszczelowe odpowiada za pozytywny wynik testu Obera, warto poddać ocenie struktury bezpośrednio z nim związane.  Badania naukowe wskazują, że wpływ na rezultat testu Obera mogą mieć przykurcze tkankowe w obrębie mięśnia pośladkowego średniego, mięśnia pośladkowego małego oraz torebki stawowej stawu biodrowego. 

Przedstawiona powyżej teza znajduje swoje uzasadnienie w anatomii pasma biodrowo-piszczelowego i ścisłej zależności funkcjonalnej. W związku z powyższym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, warto poddać dalszej diagnostyce następujące struktury:

  • torebka stawowa stawu biodrowego
  • mięsień naprężacz powięzi szerokiej- Test Noble'a
  • mięsień pośladkowy mały oraz mięsień pośladkowy średni- Test na objaw Trendelenburga
Autor: mgr Katarzyna Kumor, fizjoterapeuta

Oceń artykuł:
Ocena:
5/5 (1)